OL100SV – výsledky

image_pdfimage_print

Ve dnech 10.9. 2017 až 23.9. 2017 byla aktivována značka OL100SV, která symbolizuje 100 let výročí vzniku československého spojovacího vojska (30.10. 1917). Aktivity na radioamatérských pásmech, na podporu tohoto výročí, organizoval radioklub OK2OHA ve spolupráci s radiokluby OK2KYJ, OK2OLS a OK2OCT. Provoz byl veden převážně na KV pásmech telegrafním provozem (90%). Celkem bylo navázáno 1696 spojení s 61 zeměmi. Více informací k této akci najdete zde.

Activation event station OL100SV was QRV from 10.9.2017 to 23.10.2017. The call sign celebrate the day in the history of the Czechslovak Signal Forces 30.10. 1917, when the Czechoslovak Telegraph Company was established. Activities in the radio amateur bands in support of this anniversary were organized by OK2OHA Radio Club in cooperation with OK2KYJ, OK2OLS and OK2OCT radio clubs. The operation was predominantly in the KV bands by telegraph traffic (90%). In total, 1696 connections were established with 61 countries. More information about this event can be found here.

Zájem o značku občas způsoboval malé “Pileupy”. V posledním dni aktivity 23. 9. 2017 OL100SV, se radioamatéři z OK2OHA a OK2KYJ (OK2LET, OK2GMO a OK2VWM) zúčastnili Dne Spojovacího vojska AČR v Lešanech u Benešova, jako součást expozice Spojovacího vojska, kterou zabezpečovala Agentura KIS AČR. Provoz byl veden z TS-480SAT+G5RV doslova z polních podmínek, jako záložní stanice byla k dispozici vojenská rádiová provozovna R7p. V pátek 22. 9. 2017 až do tmy (a zimy) byl ze stanu v areálu VHU veden provoz na pásmu 80m převážně s českými a slovenskými stanicemi, které projevili zájem o spojení s touto značkou. Počasí naštěstí přálo a v sobotu 23.9. 2017 se u našeho stanu se zastavilo i několik Hamů, kteří se přišli podívat na program v prostorách VHU a někteří nám donesli již potvrzený svůj QSL lístek za spojení OL100SV. Tady se můžete podívat na došlé QSL lístky.

Interest in the call sign OL100SV occasionally caused small “Pileup”. On the last day of the OL100SV activity on 23.9.2017, radio amateurs from OK2OHA and OK2KYJ (OK2LET, OK2GMO and OK2VWM) participated in the Signal Forces day Army of the Czech Republic in Lešany near Benešov, at the Exposition of the Signal Forces, which was organized by the Agency KIS Army of the Czech Republic.The operation was conducted from the TS-480SAT + G5RV literally from field conditions, and the R7p military radio station was available as a backup station. On Friday, 22.10. 2017 until the dark (and winter), a tent in the premises of the VHU was operated on the 80m band, mainly with Czech and Slovak stations, which showed an interest in connection with call sign OL100SV. The weather fortunately wished, and on Saturday, September 23, 2017, several of our Ham’s came to our tent and came to see the program at the premises of the VHU. Several have already received their confirmed QSL ticket for the OL100SV. Here you can see the QSL tickets received.

Stanoviště a zařízení / Location and equipment

QTH: Lešany LOC: JN78GU RIG:TS-480SA ANT: G5RVl PWR: 100W

QTH: Pohořany LOC: JN89QQ RIG: FT-897 ANT: Dipol PWR: 100W

QTH: Prostějov LOC: JN89NL RIG: ICOM IC-7300 PWR: 40-100W                ANT: 3,5 MHz = Inverted V
ANT: 7 MHz = Inverted V
ANT: 10 MHz = YAGI ZY-73 Tribander 20-15-10 OK5IM
ANT: 14 MHz = YAGI ZY-73 Tribander 20-15-10 OK5IM

QSO: 1 696  na všech pásmech / in all bands; DXCC:  61

Prefix-Země/Pásmo 80m 40m 30m 20m 2m  
Zemí: celkem 27 46 38 39 5 61
Spojení: QSL/celkem 190 916 250 307 33 1696
– ? 1 4 0 0 0 5
4L – Georgia 0 1 0 0 0 1
5B – Cyprus 0 0 1 0 0 1
9A – Croatia 3 11 2 1 1 18
A4 – Oman 0 1 0 0 0 1
DL – Fed. Rep. of Germany 19 115 22 33 0 189
EA – Spain 1 15 5 21 0 42
EA6 – Balearic Is. 0 1 1 2 0 4
EA8 – Canary Is. 0 0 0 2 0 2
EI – Ireland 0 1 1 1 0 3
ER – Moldova 1 3 0 0 0 4
ES – Estonia 3 3 1 2 0 9
EU – Belarus 4 8 3 0 0 15
F – France 1 41 21 20 0 83
G – England 1 18 21 8 0 48
GI – Northern Ireland 0 1 1 1 0 3
GM – Scotland 0 0 2 0 0 2
GU – Guernsey 0 0 1 0 0 1
GW – Wales 0 1 1 1 0 3
HA – Hungary 6 14 0 1 1 22
HB – Switzerland 1 7 3 3 0 14
HP – Panama 0 1 0 0 0 1
I – Italy 0 59 17 22 0 98
IS – Sardinia 0 0 2 0 0 2
JA – Japan 0 0 2 8 0 10
JT – Mongolia 0 0 0 1 0 1
JW – Svalbard 0 0 0 1 0 1
K – United States 0 0 0 12 0 12
LA – Norway 1 12 4 2 0 19
LX – Luxembourg 0 1 0 0 0 1
LY – Lithuania 3 6 2 0 0 11
LZ – Bulgaria 0 28 15 4 0 47
OE – Austria 2 3 1 0 0 6
OH – Finland 0 30 6 6 0 42
OH0 – Aland Is. 0 2 0 0 0 2
OK – Czech Republic 72 46 15 12 25 170
OM – Slovakia 23 7 2 0 4 36
ON – Belgium 0 22 5 4 0 31
OY – Faroe Is. 0 0 0 1 0 1
OZ – Denmark 1 26 3 2 0 32
PA – Netherlands 1 26 10 3 0 40
S5 – Slovenia 1 5 0 1 2 9
SM – Sweden 0 46 11 9 0 66
SP – Poland 12 15 3 3 0 33
SV – Greece 2 3 0 7 0 12
SV5 – Dodecanese 0 1 0 0 0 1
SV9 – Crete 0 0 1 0 0 1
TA – Turkey 0 0 1 0 0 1
UA – European Russia 13 157 28 73 0 271
UA2 – Kaliningradsk 1 17 2 7 0 27
UA9 – Asiatic Russia 0 18 5 8 0 31
UK – Uzbekistan 0 3 0 0 0 3
UN – Kazakhstan 0 3 0 2 0 5
UR – Ukraine 9 102 23 19 0 153
V8 – Brunei 0 0 0 1 0 1
VE – Canada 0 0 0 1 0 1
YB – Indonesia 0 1 0 0 0 1
YL – Latvia 3 5 2 0 0 10
YO – Romania 2 8 4 1 0 15
YU – Yugoslavia 3 18 0 0 0 21
Z3 – Macedonia 0 0 0 1 0 1

Na aktivaci značky OL100SV se podíleli tito operátoři: /The following operators participated in the activation of the OL100SV brand:

OK2OHA: Víťa OK2LET; Milan OK2VWM; Franta OK2PYD; Tonda OK2WPA
OK2KYJ: Ivor OK2VWX; Iva OK2IWU; Jana OK2JXW; Martin OK2GMO; Vilda OK2BC; 
OK2OLS: Dan OK2CN;

Děkuji všem za jejich podporu a účast na této aktivitě. / I thank everyone for their support and participation in this activity. 

QSL lístky za uskutečněné spojení budou rozeslány stanicím přes QSL službu ČRK, eQSL, případně direkt  VIA OK2LET.
Některé fotografie na QSL lístcích jsou ze sbírek VHU a jsou publikovány s jeho svolením. 

QSL tickets for the connection will be sent to the stations via the QSL service of the CRC, eQSL, or the OKIAL DIRECT VIA.
Some photos on QSL tickets are from VHU collections and are published with permission.