1

OL100SV – výsledky

Ve dnech 10.9. 2017 až 23.9. 2017 byla aktivována značka OL100SV, která symbolizuje 100 let výročí vzniku československého spojovacího vojska (30.10. 1917). Aktivity na radioamatérských pásmech, na podporu tohoto výročí, organizoval radioklub OK2OHA ve spolupráci s radiokluby OK2KYJ, OK2OLS a OK2OCT. Provoz byl veden převážně na KV pásmech telegrafním provozem (90%). Celkem bylo navázáno 1696 spojení s 61 zeměmi. Více informací k této akci najdete zde.

Activation event station OL100SV was QRV from 10.9.2017 to 23.10.2017. The call sign celebrate the day in the history of the Czechslovak Signal Forces 30.10. 1917, when the Czechoslovak Telegraph Company was established. Activities in the radio amateur bands in support of this anniversary were organized by OK2OHA Radio Club in cooperation with OK2KYJ, OK2OLS and OK2OCT radio clubs. The operation was predominantly in the KV bands by telegraph traffic (90%). In total, 1696 connections were established with 61 countries. More information about this event can be found here.

Zájem o značku občas způsoboval malé “Pileupy”. V posledním dni aktivity 23. 9. 2017 OL100SV, se radioamatéři z OK2OHA a OK2KYJ (OK2LET, OK2GMO a OK2VWM) zúčastnili Dne Spojovacího vojska AČR v Lešanech u Benešova, jako součást expozice Spojovacího vojska, kterou zabezpečovala Agentura KIS AČR. Provoz byl veden z TS-480SAT+G5RV doslova z polních podmínek, jako záložní stanice byla k dispozici vojenská rádiová provozovna R7p. V pátek 22. 9. 2017 až do tmy (a zimy) byl ze stanu v areálu VHU veden provoz na pásmu 80m převážně s českými a slovenskými stanicemi, které projevili zájem o spojení s touto značkou. Počasí naštěstí přálo a v sobotu 23.9. 2017 se u našeho stanu se zastavilo i několik Hamů, kteří se přišli podívat na program v prostorách VHU a někteří nám donesli již potvrzený svůj QSL lístek za spojení OL100SV. Tady se můžete podívat na došlé QSL lístky.

Interest in the call sign OL100SV occasionally caused small “Pileup”. On the last day of the OL100SV activity on 23.9.2017, radio amateurs from OK2OHA and OK2KYJ (OK2LET, OK2GMO and OK2VWM) participated in the Signal Forces day Army of the Czech Republic in Lešany near Benešov, at the Exposition of the Signal Forces, which was organized by the Agency KIS Army of the Czech Republic.The operation was conducted from the TS-480SAT + G5RV literally from field conditions, and the R7p military radio station was available as a backup station. On Friday, 22.10. 2017 until the dark (and winter), a tent in the premises of the VHU was operated on the 80m band, mainly with Czech and Slovak stations, which showed an interest in connection with call sign OL100SV. The weather fortunately wished, and on Saturday, September 23, 2017, several of our Ham’s came to our tent and came to see the program at the premises of the VHU. Several have already received their confirmed QSL ticket for the OL100SV. Here you can see the QSL tickets received.

Stanoviště a zařízení / Location and equipment

QTH: Lešany LOC: JN78GU RIG:TS-480SA ANT: G5RVl PWR: 100W

QTH: Pohořany LOC: JN89QQ RIG: FT-897 ANT: Dipol PWR: 100W

QTH: Prostějov LOC: JN89NL RIG: ICOM IC-7300 PWR: 40-100W                ANT: 3,5 MHz = Inverted V
ANT: 7 MHz = Inverted V
ANT: 10 MHz = YAGI ZY-73 Tribander 20-15-10 OK5IM
ANT: 14 MHz = YAGI ZY-73 Tribander 20-15-10 OK5IM

QSO: 1 696  na všech pásmech / in all bands; DXCC:  61

Prefix-Země/Pásmo 80m 40m 30m 20m 2m  
Zemí: celkem 27 46 38 39 5 61
Spojení: QSL/celkem 190 916 250 307 33 1696
– ? 1 4 0 0 0 5
4L – Georgia 0 1 0 0 0 1
5B – Cyprus 0 0 1 0 0 1
9A – Croatia 3 11 2 1 1 18
A4 – Oman 0 1 0 0 0 1
DL – Fed. Rep. of Germany 19 115 22 33 0 189
EA – Spain 1 15 5 21 0 42
EA6 – Balearic Is. 0 1 1 2 0 4
EA8 – Canary Is. 0 0 0 2 0 2
EI – Ireland 0 1 1 1 0 3
ER – Moldova 1 3 0 0 0 4
ES – Estonia 3 3 1 2 0 9
EU – Belarus 4 8 3 0 0 15
F – France 1 41 21 20 0 83
G – England 1 18 21 8 0 48
GI – Northern Ireland 0 1 1 1 0 3
GM – Scotland 0 0 2 0 0 2
GU – Guernsey 0 0 1 0 0 1
GW – Wales 0 1 1 1 0 3
HA – Hungary 6 14 0 1 1 22
HB – Switzerland 1 7 3 3 0 14
HP – Panama 0 1 0 0 0 1
I – Italy 0 59 17 22 0 98
IS – Sardinia 0 0 2 0 0 2
JA – Japan 0 0 2 8 0 10
JT – Mongolia 0 0 0 1 0 1
JW – Svalbard 0 0 0 1 0 1
K – United States 0 0 0 12 0 12
LA – Norway 1 12 4 2 0 19
LX – Luxembourg 0 1 0 0 0 1
LY – Lithuania 3 6 2 0 0 11
LZ – Bulgaria 0 28 15 4 0 47
OE – Austria 2 3 1 0 0 6
OH – Finland 0 30 6 6 0 42
OH0 – Aland Is. 0 2 0 0 0 2
OK – Czech Republic 72 46 15 12 25 170
OM – Slovakia 23 7 2 0 4 36
ON – Belgium 0 22 5 4 0 31
OY – Faroe Is. 0 0 0 1 0 1
OZ – Denmark 1 26 3 2 0 32
PA – Netherlands 1 26 10 3 0 40
S5 – Slovenia 1 5 0 1 2 9
SM – Sweden 0 46 11 9 0 66
SP – Poland 12 15 3 3 0 33
SV – Greece 2 3 0 7 0 12
SV5 – Dodecanese 0 1 0 0 0 1
SV9 – Crete 0 0 1 0 0 1
TA – Turkey 0 0 1 0 0 1
UA – European Russia 13 157 28 73 0 271
UA2 – Kaliningradsk 1 17 2 7 0 27
UA9 – Asiatic Russia 0 18 5 8 0 31
UK – Uzbekistan 0 3 0 0 0 3
UN – Kazakhstan 0 3 0 2 0 5
UR – Ukraine 9 102 23 19 0 153
V8 – Brunei 0 0 0 1 0 1
VE – Canada 0 0 0 1 0 1
YB – Indonesia 0 1 0 0 0 1
YL – Latvia 3 5 2 0 0 10
YO – Romania 2 8 4 1 0 15
YU – Yugoslavia 3 18 0 0 0 21
Z3 – Macedonia 0 0 0 1 0 1

Na aktivaci značky OL100SV se podíleli tito operátoři: /The following operators participated in the activation of the OL100SV brand:

OK2OHA: Víťa OK2LET; Milan OK2VWM; Franta OK2PYD; Tonda OK2WPA
OK2KYJ: Ivor OK2VWX; Iva OK2IWU; Jana OK2JXW; Martin OK2GMO; Vilda OK2BC; 
OK2OLS: Dan OK2CN;

Děkuji všem za jejich podporu a účast na této aktivitě. / I thank everyone for their support and participation in this activity. 

QSL lístky za uskutečněné spojení budou rozeslány stanicím přes QSL službu ČRK, eQSL, případně direkt  VIA OK2LET.
Některé fotografie na QSL lístcích jsou ze sbírek VHU a jsou publikovány s jeho svolením. 

QSL tickets for the connection will be sent to the stations via the QSL service of the CRC, eQSL, or the OKIAL DIRECT VIA.
Some photos on QSL tickets are from VHU collections and are published with permission.

ngg_shortcode_0_placeholder
Pálení čarodějnic na hvězdárně LOŠOV

V rámci KV aktivit radioklubu OK2OHA, jsem strávil čarodějnickou noc(30.4. – 1.5. 2017) na hvězdárně Lošov. Po šťastné instalaci antény G5RV jsem připravil skromný HamShack ve vymrzlé hvězdárně (9°C). Od 20:00 začínal KV závod “Pálení čarodějnic”, kterého jsem se chtěl s klubovou značkou účastnit. Naštěstí jsem měl sebou přímotop a dobrý spacák. Potěšila mne také návštěva OK2VWM s rodinou, ale jinak jsem byl na strašidelném kopci sám. Do závodu jsem udělal pár místních spojení na 80m a pak převážně CW spojení na 30m. Závod byl krásným relaxem a možností si užít svůj malý PileUp. Počet spojení bylo ukončeno na počtu 55 s vykřičeným hlasem. Další zbytek večera jsem opět udělal pár spojení CW. Mé plány na vysílání v noci vzaly za své, neboť zima byla silný protivník. Pokochal jsem se tedy pohledem na světelnou Olomouc, která od hvězdárny utopené v úplné tmě vypadá jako sluneční město. Pak se zabalil do spacáku a ráno se probudil s teplotou 15°C. Na svátek práce ještě udělal pár spojení na CW, zabalení antény, stanice a návrat domů. V našem deníku tak přibyli i jiná spojení než jsou závodní QSO na VKV. (II5MDC, OH3TT, G3ZSJ, R75GAK, R870C, EM5UCC, LA8HGA atd.).

Snad příští rok se tam sejdeme v hojnějším počtu. Děkuji kolektivu hvězdářů za zapůjčení objektu a všem ostatním za spojení se stanicí OK2OHA.

Víťa, ok2let, 73!
II. Subregionál 2017

Jak bylo na 2. Subregionálu? Hlavní dík patří Milanovi OK2VWM za připravené QTH, antény, stanici a dobrou náladu. Dále bych chtěl velmi poděkovat Pepovi OK2UWJ za jeho účast, také on přispěl velkým dílem k celkovému výsledku vytýčenému cíli alespoň 100 QSO na pásmu 2m. Milan odjel podstatnou část závodní noci  a těsně nad ránem se prostřídal se mnou OK2LET. Takže byla i část telegrafní. Pak ještě nastoupil Pepa.  Organizace střídání tak byla velmi vyvážená, snad lepší než při našem jiném působení. Ukázalo se že 3 lidé na jedno pásmo na celý závod je optimální , ale ne pro další souběžné činnosti. Na pásmu 70cm, jsme také udělali nějaké to spojení, hlavně Milan OK2VWM. Nicméně šroubování a výměna antén nepřispívala k oblíbenosti tohoto pásma a navíc v naší lokalitě tam bylo více ticho než čilý provoz. (přepínač antén by se hodil). Opět dominoval západní směr (DL) následoval směr jižní a východ končil na Slovensku. Zajímavá byla některá spojení na sever DL a SN-SP. V tomto směru je kopec, předtím jsme tímto směrem spojení nedělali, tak možná nám někde vedle Kosíře přibyla další odrazová plocha. Konec závodu opět patřil Milanovi. Nechali jsme ho tam s Pepou tak trochu napospas zbytku závodu asi od 11:00 hodin. Snad se na nás nezlobí. Jako vždy část závodu byla poznamenána rodinou diplomacií (u mne) a přesunem do jiného QTH (JN89 Babička). Překvapení se nekonalo a kouzelník OK2TK nepřišel. Snad příště na „Polní den“ mu situace dovolí a přijde opět mezi nás. Takže přátelé 2. Subregionální závod je za námi. Chystejme se na Polní den.
CQ World Wide DX Contest – Morse Code

Díky přátelskému pozvání Daniela OK2CN jsem se mohl velice krátkodobě účastnit závodu “CQ WW DX Contest CW” pod značkou OL7S z QTH Dolní Žleb u Šternberka. V chatkovém autokempu byly instalovány antény na všechny závodní pásma. V jedné chatce pak byl vybudováno závodní pracoviště. Zařízení ICOM s výkonem 100 W, deník TR4W spolu s PC. Přijel jsem v sobotu kolem 10:30. Závod byl již v plném proudu, začínal 01:00 sobotu 26.11. 2016 a končil v pondělí 01:00 28.11.2016. V deníku již bylo kolem 400 spojení převážně z nočního provozu od Radka OK2BU z pásem 160m a 80m. V době mé návštěvy se provoz jel převážně na pásmu 20m a 40m. Samotný provoz byl pro mně zcela nový. Chvíli mi trvalo než jsem pochopil základní ovládání deníku. TRX se klíčuje z PC jinak to ani nemá cenu. Důležité je zachytit volací znak protistanice, RST a číslo CQ zóny odkud vysílá. Hustota závodních stanic byla enormní, s A1 Contestem na VKV se to nedá vůbec srovnat. Další věc, která mi to stěžovala byl problém se přesně naladit na výzvu vysílající stanice. Na příjem byl úzký filtr nutností. Takže abych to shrnul. Zachytit značku často v rychlostech od 120 zn/min výše, naladit se přesně na vysílající stanici a přesně ji identifikovat v tom šíleném chumlu. Nakonec mi pomohlo poslouchat značky podle výšky tónu a tím je v hlavě odfiltrovat od ostatních. Byl to pro mne opravdu zážitek. Velký dík za to patří kolektivu OL7S a především Danovi OK2CN, který mne do toho zasvětil. Přikládám pár fotek vlastních i Danových a předběžné výsledky před kontrolou LOGů.

ngg_shortcode_1_placeholder
A1 Marconi Contest 2016

A1 Contest byl pro nás posledním závodem roku 2016, tak jsme se jen lehce zúčastnili. Vzhledem k počasí a našim možnostem, jsme závod odjeli z chaty Milana OK2VWM (JN89PP). Závod jsme začali kolem 16:00 a konec jsme si stanovili na počet spojení, které odpovídá věku našeho nejstaršího účastníka toho dne. To jsme nakonec nedodrželi, ale spojení jsme ukončili na pěkném čísle 77. Chvíli před půlnocí jsme se rozjeli domů. Závodní sezóna našeho radioklubu 2016 tak byla ukončena členy OK2WPA, OK2PYD, OK2VWM a OK2LET.

ngg_shortcode_2_placeholder
II. Subregionál 2016

II. Subregionální závod na VKV jsme odjeli z chaty od Milana OK2VWM(Droždín LOC: JN89PP). Nepřízeň nejen počasí nám nedovolila obsadit kótu hvězdárny LOŠOV (LOC: JN89QO). Sešli jsme se tam v obvyklém složení Tonda OK2WPA, Milan OK2VWM, František OK2PYD, Pepa OK2UWJ a Víťa OK2LET. Závod jsme jeli na dvou pásmech 2m a 70 cm. Na 2m jsme se postupně všichni vystřídali na fone, na telegrafii jen Víťa OK2LET. Na pásmu 70 cm se nám moc nedařilo, snad nebyly ty správné podmínky. Na pásmu 2m jsme závod ukončili s počtem 80 QSO. Opět nám k výsledku vydatně pomáhal náš “Hanácký Mont Blanc”, Velký Kosíř. Odrazem pak uskutečňujeme spojení i do jinak nepřístupných směrů.

Počet DXCC: 9

DXCC : 37xOK ,13xDL, 12xOM, 2xSP, 2xHG, 4xS5, 7xOE, 1x9A, 2xI
Rozhledna Velký Kosíř
VHF Contest 2015

Pro VHF Contest jsme opět zvolili kótu Lošov – hvězdárna (LOC: JN89QO). Tato lokalita se nám osvědčila nejen dobrou dostupností, ale dobrými závodními podmínkami a nádherným výhledem na Olomouc. Sestava závodního týmu byla Pepa OK2UWJ, František OK2PYD, Tonda OK2WPA, Milan OK2VWM a Vítek OK2LET. Navzdory chladnému a větrnému počasí, kdy to vypadalo, že náš závodní stan odletí, zde panovala pohoda, každý si přišel na to své “radioamatérské”, grilovalo se, pilo a vysílalo. Do našeho deníku přibyla také nová země na VKV a to Dánsko (5P5T). Pro ty co nebyli na olomouckém leteckém dnu byl odměnou cvičný let dvou dvojic bitevníků L-159 ALCA ve vojenském prostoru Libavá s nízkým přeletem hvězdárny. Pro nepříznivé klimatické podmínky jsme pracoviště sbalili o hodinu dříve. Poděkování patří i spolku hvězdárny v Lošově, který nám umožnil obsadit toto krásné místo.
Konec jedné legendy

Pro ty co kdysi byli na vojně nebo alespoň o ní slyšeli, tak naše česká armáda přestává od roku 2015 používat vojenský předpis Spojovací provozní řád  SPOJ-4-1. Tento předpis byl v užívání od roku 1966 tj. 48 let. A i když jsme v NATO již delší dobu, změna přichází až nyní. Nová publikace navazuje na alianční standardy v rádiové a elektronické komunikaci s označením ACP http://jcs.dtic.mil/j6/cceb/acps/. Otcem této publikace je bývalý zaměstnanec armády pan Marian KMEC, který je též radioamatér pod značkou OK2CSU.
Russian DX contest 2014 – výsledky

Na moje bezvýznamné účinkování v Russian DX contestu v kategorii SOAB-mix-QRP, provoz CW jsem pustil z hlavy. Nedávno mi přišel od organizátorů email s nějakými odkazy. Hledání na konci výsledkových listin bylo úspěšné a nakonec jsem nebyl ve světě poslední. Poslední jsem byl z ČR kde se účastnilo této kategorie 5 stanic. Přikládám obrázek z umístění v závodě. Je to pro mne pobídka do dalšího závodu, byť jsem vůbec nezazářil. Provoz jsem odjel jen ručně s pastičkou, věnoval jsem tomu 41 minut, na jednom pásmu 40m, na prutovou anténu z balkónu kostřenou na zábradlí, max. výkonem 5W s mojí FT-817. Udělalo mi to radost. 73 Vítek ok2let 
Jak jsem nevyhrál RUSSIAN DX CONTEST aneb je těžké zúčastnit se

V sobotu odpoledne 15.3.2014 jsem dostal nápad si trochu za-vysílat. Pochopitelně CW. Hulákat do mikrofonu a ještě k tomu doma, není dobrý nápad. Ale je víkend a určitě bude nějaký závod. Na stránkách http://www.pg7v.com/  jsem zjistil, že probíhá Russian DX Contest. Předpokládal jsem tedy naději, že bych mohl se i někam dovolat. Nicméně moje anténní vybavení je více než omezené a TRCVR FT-817 s cw filtrem také není žádný zázrak. Po prozkoumání pravidel, vysunutí prutové antény na 7MHz, zřízení pracoviště , jsem byl připraven k činu. Vzhledem k možnostem našeho bydlení bylo jasné, že účast bude od 17:00 do 22:00. Po naladění na pásmo moje nadšení trochu opadlo. Silných stanic tam sice bylo dost, ale jejich telegrafní rychlost byla trochu z jiné dimenze. Pod 140 zn/min tam snad nikdo nevysílal. Zápis rukou značky tedy byl možný tak na dva – tři pokusy (mých sluchových 130 zn/min se tomu jen vzdáleně přibližovalo). První překážka tedy byla překonána, druhá však byla horší. Vždy jsem čekal až opadne nával na volanou stanici a ozval jsem se svým volacím znakem (telegrafní pastičkou nastavenou na 28wpm). Většinou jsem musel znak tak 3x opakovat, ale byli i tací kteří to měli na poprvé (SK3W). Došlo k výměně soutěžního kódu (RST a číslo spojení).  A tady nastal problém. Takřka všechny stanice si nechávali opakovat číslo spojení, protože asi moc nechápaly, že oni dávají 352 nebo 658 a já dávám 001 nebo 003 atd. Bylo pár i takových, které po výměně soutěžního kódu na moje číslo rezignovali a nezapsali si jej. Vždy po každém spojení jsem tedy čekal, jestli stanice s následující stanicí dá číslo spojení  větší nebo stejné. Tím jsem si ověřil, zda spojení se mnou si zapsala. Byla tam i taková stanice, která vysílala výzvu a soutěžní kód stejnou neměnnou rychlostí. Odhaduji tak kolem 160-180 zn/min. Nikdo si nenechal nikdy nic zopakovat. Poslední spojení jsem zapsal 22:00. Počet spojení jsem ukončil s číslem 13-5655 bodů. Uvádím výčet stanic, které měli tu trpělivost navázat spojení s 5w stanicí s prutovou monobandovou anténou na  7MHz a nevysíláním přes PC.

9A4WY-551 km, YT5A-708 km, RA22AO-1641 km, LY2RJ-767 km, DL5YYM-396 km, LZ6C-789 km, RK5D-1504 km, EU1R-1191 km, LI5O-1326 km, YU5R-673 km, IT9EJW-1349 km, SK3W-1190 km, IQ2CJ-749 km.

Vítek OK2LET 73!